Stacks Image 58

Cenník

Cenník vybraných stomatologických výkonov. Kompletný zoznam výkonov s dostatočným vysvetlením máte k dispozícii na recepcii centra.
Aby sme mohli poskytovať čo najkvalitnejšie služby a bez prebytočného čakania, dovoľujeme si Vás upozorniť, aby ste mali na pamäti dohodnuté termíny vyšetrenia a dodržiavali svoju včasnú prítomnosť. V prípade neočakávaných udalostí je potrebne, aby ste nám dali v čo najkratšom čase informáciu o zrušení dohodnutého termínu. Vopred ďakujeme.
Nedostavenie sa na rezervovaný termín alebo jeho zrušenie v lehote kratšej ako 24 hodín vopred bude spoplatnené sumou 20 Euro.
Pri ošetrení nespolupracujúceho dieťaťa bude prirátaný extra poplatok 50% z ceny ošetrenia

  KÓD

  NÁZOV ZÁKROKU

  CENA V EURO

  D01

  .
  Vstupné (komplexné) stomatologické vyšetrenie
  Celkové vyšetrenie dospelého pacienta súvisiace so stomatologickým ošetrením, anamnéza, vyšetrenie tvrdých zubných tkanív, slizníc, čelustných vzťahov, liečebný plán

  20,-

  .

  D02

  .
  Periodická preventívna stomatologická prehliadka
  Pravidelná stomatologická prehliadka dospelého pacienta (á 1/2 roka) kontrola tvrdých

  15,-

  .

  D01d

  .
  Vstupné (komplexné) pedostomatologické vyšetrenie
  Celkové vyšetrenie detského pacienta súvisiace so stomatologickým ošetrením, anamnéza, vyšetrenie tvrdých zubných tkanív, slizníc, čelustných vzťahov, liečebný plán

  20,-

  .

  D02d

  .
  Periodická preventívna pedostomatologická prehliadka
  Pravidelná stomatologická prehliadka detského pacienta (á 1/2 roka) kontrola tvrdých

  15,-

  .

  D03

  .
  Cielené stomatologické vyšetrenie
  Stomatologické vyšetrenie na žiadosť pacienta alebo iného ošetrujúceho lekára (vitalita zubov, fókusy a pod.)

  25,-

  .

  D11

  .
  Vyžiadané akútne ošetrenie
  Ošetrenie na žiadosť pacienta mimo objednaného termínu, cena výkonu sa pripočítava.

  16,-

  .

  D51

  .
  RVG - intraorálna snímka - Bite wing
  Rádioviziografická diagnostická záhryzová snímka

  12,-

  .

  D52

  .
  RVG - intraorálna snímka
  Rádioviziografická diagnostická záhryzová snímka

  10,-

  .

  N01

  .
  Ošetrenie zvýšenej senzitivity zubov - 1zub
  Ošetrenie tzv. citlivých krčkov zubov

  8,-

  .

  N01x

  .
  Ošetrenie zvýšenej senzitivity zubov - za každý ďaľší zub
  Ošetrenie tzv. citlivých krčkov zubov

  6,-

  .

  N02

  .
  Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny + fluoridácia
  Odborné zaškolenie a praktický nácvyk dentálnej hygieny spolu s lokálnou fluoridáciou zubov

  15,-

  .

  N03

  .
  Odstránenie zubného kameňa/ povlakov - 1 zuboradie
  Odstránenie zubného kameňa spolu s povlakmi a pigmentovými škvrnami (UZV scaler, kyrety, airpolishing) a medikamentózne ošetrenie mäkkých tkanív. Súčasné ošetrenie oboch zuboradí zahŕňa aj N02 (bezplatne)

  32,-

  .

  N04

  .
  Pečatenie zubov - 1 zub
  Neinvazívne ošetrenie rýh a jamiek zubov ako prevencia pred vznikom zubného kazu.

  13,-

  .

  N05

  .
  Ambulantné bielenie zubov - 1 zuboradie
  Svetlom aktivované bielenie zubov pod dohľadom zubného lekára

  120,-

  .

  N06

  .
  Vnútorné bielenie devitálnych zubov - 1 zub

  48,-

  .

  N07

  .
  Bielenie zubov "Take home whitening" s individuálnymi nosičmi 1 zuboradie
  Domáce bielenie pod kontrolou ošetrujúceho lekára

  130,-

  .

  KÓD

  NÁZOV ZÁKROKU

  CENA V EURO

  A01

  .
  Slizničná anastézia

  4,-

  .

  A02

  .
  Injekčná anastézia

  10,-

  .

  V01

  .
  Fotokompozitná výplň - 1 plôška
  Estetická svetlom vytvrdzovaná výplň

  40,-

  .

  V02

  .
  Fotokompozitná výplň - 2 plôšky
  Estetická svetlom vytvrdzovaná výplň

  55,-

  .

  V03

  .
  Fotokompozitná výplň - 3 plôšky
  Estetická svetlom vytvrdzovaná výplň

  65,-

  .

  V10

  .
  Rekoštrukcia korunky zuba
  Rekonštrukcia korunky kazom alebo úrazom devastovaného zuba z voľnej ruky

  85,-

  .

  V20

  .
  Dočasné ošetrenie hlbokého kazu

  20,-

  .

  V22

  .
  Dlhodobá provizórna výplň - GIS
  Provizórne ošetrenie zuba skloionomérnou výplňou (mliečne zuby, v priebehu endodoncie a pod.)

  30,-

  .

  V30

  .
  Endodontické ošetrenie - trepanácia dreňovej dutiny (amputácia)
  Otvorenie dreňovej dutiny s odstránením jej obsahu.

  12,-

  .

  V31

  .
  Sprístupnenie a rozšírenie 1 kk (mechanicko - chemické)
  Primárne endodontické ošetrenie zuba s jedným koreňovým kanálikom.

  15,-

  .

  V32

  .
  Sprístupnenie a rozšírenie 2 kk (mechanicko - chemické)
  Primárne endodontické ošetrenie zuba s jedným koreňovým kanálikom.

  24,-

  .

  V33

  .
  Sprístupnenie a rozšírenie 3 kk (mechanicko - chemické)
  Primárne endodontické ošetrenie zuba s jedným koreňovým kanálikom.

  35,-

  .

  V34

  .
  Sprístupnenie a rozšírenie 4 kk (mechanicko - chemické)
  Primárne endodontické ošetrenie zuba s jedným koreňovým kanálikom.

  42,-

  .

  V41

  .
  Výplň 1kk (hermetické vyplnenie - obturácia)
  Zaplnenie rozšíreného kk, nasleduje po V31 alebo V51.

  30,-

  .

  V42

  .
  Výplň 2kk (hermetické vyplnenie - obturácia)
  Zaplnenie rozšíreného kk, nasleduje po V32 alebo V52.

  48,-

  .

  V43

  .
  Výplň 3kk (hermetické vyplnenie - obturácia)
  Zaplnenie rozšíreného kk, nasleduje po V33 alebo V53.

  70,-

  .

  V44

  .
  Výplň 4kk (hermetické vyplnenie - obturácia)
  Zaplnenie rozšíreného kk, nasleduje po V34 alebo V54.

  85,-

  .

  V51

  .
  Reendodoncia - odstránenie starej koreňovej výplne - 1kk
  Odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne a mechanicko - chemická príprava kk na opätovné zaplnenie

  15,-

  .

  V52

  .
  Reendodoncia - odstránenie starej koreňovej výplne - 2kk
  Odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne a mechanicko - chemická príprava kk na opätovné zaplnenie

  24,-

  .

  V53

  .
  Reendodoncia - odstránenie starej koreňovej výplne - 3kk
  Odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne a mechanicko - chemická príprava kk na opätovné zaplnenie

  35,-

  .

  V54

  .
  Reendodoncia - odstránenie starej koreňovej výplne - 4kk
  Odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne a mechanicko - chemická príprava kk na opätovné zaplnenie

  42,-

  .

  V60

  .
  Zavedenie koreňového čapu
  Vloženie čapu (sklený, uhlíkový) do ošetreného koreňového kanálika za účelom spevnenia zostávajúcich tvrdých zubných tkanív.

  50,-

  .

  KÓD

  NÁZOV ZÁKROKU

  CENA V EURO

  E01

  .
  Extrakcia resorbovaného mliečneho zuba

  15,-

  .

  E11

  .
  Extrakcia jednokoreňového zuba

  40,-

  .

  E12

  .
  Extrakcia viackoreňového zuba

  65,-

  .

  E21

  .
  Komplikovaná extrakcia zuba alebo koreňa

  85,-

  .

  E22

  .
  Chirurgická extrakcia zuba alebo koreňa

  95,-

  .

  E31

  .
  Dekapsulácia zuba
  Uvoľnenie ďasna z prerezávajúcej sa korunky zuba

  20,-

  .

  E61

  .
  Kontrola po chirurgickom zákroku

  15,-

  .

  E63

  .
  Kontrola a revízia rany po chirurgickom zákroku
  Kontrola s ošertením suchého lôžka alebo hnisavej alveolitídy. Celkové vyšetrenie žuvacieho aparátu, oklúzie, artikulácie, návrh parodontologickej liečby

  20,-

  .

  P07

  .
  Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice
  Medikamentózne ošetrenie zápalových a nezápalových zmien mäkkých tkanív.

  20,-

  .

  P14

  .
  Gingivektómia - 1 zub

  15,-

  .

  KÓD

  NÁZOV ZÁKROKU

  CENA V EURO

  KNN

  .
  Kovokeramická korunka, medzičlen
  Cena závisí od typu konštrukcie a použitého materiálu.

  od 230,-

  .

  CKN

  .
  Celokeramická korunka, medzičlen
  Cena závisí od typu konštrukcie a použitého materiálu.

  od 310,-

  .

  DKN

  .
  Dočasná korunka
  Cena závisí od typu konštrukcie a použitého materiálu.

  15,-

  .

  SKL

  .
  Skeletovaná náhrada so zásuvnými spojmi
  Čiastočná náhrada kotvená k zvyškovému chrupu klasickými sponami

  275,-

  .

  PAR

  .
  Čiastočná snímateľná náhrada
  Náhrada kotvená k zvyškovému chrupu klasickými sponami

  210,-

  .

  TOT

  .
  Celková snímateľná náhrada

  225,-

  .

  Rozpočet čeľustnoortopedickej liečby sa stanovuje pre každého pacienta individuálne.
  Závisí od závažnosti čeľustnoortopedickej vady a typu ortodontického aparátu.
  Do 18. roku života je čeľustnoortopedická liečba čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia. Po 18. roku je v plnej výške hradená pacientom.