Stacks Image 58

Poruchy spánku, chrápanie

V DentCare stomatologickom centre sa v spolupráci s externými odborníkmi venujeme liečbe porúch spánku a chrápania.
2 až 4 percentá populácie trpia spánkovým apnoe. Počas spánku sa ich dýchacie cesty opakovane zužujú až uzatvárajú a bránia prechodu vzduchu do pľúc (apnoe). Príčinou je relaxácia svalov, ktoré počas bdenia držia dýchacie cesty otvorené. Dýchanie cez zúžené dýchacie cesty rozvibruje mäkké tkanivá a spôsobí chrápanie. Ak sa dýchacie cesty uzatvoria úplne, prívod vzduchu sa kompletne zastaví. Ak táto pauza v dýchaní trvá dlhšie ako 10 sekúnd hovoríme o apnoe. S predlžujúcim sa apnoe klesá množstvo kyslíka v krvi až dôjde k automatickému prebudeniu a opätovnému uvoľneniu dýchacích ciest. Tieto cykly sa počas noci môžu opakovať aj stovky krát, bez toho aby pacient niečo tušil.
Je nevyhnutné vidieť obštrukčné spánkové apnoe (OSA) a jeho dôsledky - vysoký krvný tlak, srdcový infarkt, mozgová príhoda - ako závažné život ohrozujúce ochorenie. Ľudia s hlasným chrápaním, dennou ospalosťou a prestávkami v dýchaní počas spánku s vysokou pravdepodobnosťou trpia OSA a mali by navštíviť špecialistu na liečbu porúch spánku.
Lekár určí závažnosť poruchy prostredníctvom špeciálneho diagnostického prístroja v domácom prostredí alebo priamo v spánkovom centre (laboratóriu). Následne odporučí primeranú liečbu. Alternatívou liečby sú aj dentálne pomôcky na liečbu porúch spánku.
Dentálne pomôcky MRA (mandibular repositioning appliances) sú malé zariadenia podobné ortodontickým aparátom (rovnátkam) alebo športovým chráničom na zuby. Držia čeľuste v takom postavení, že bránia mäkkým tkanivám a jazyku uzatvoriť počas spánku dýchacie cesty a spôsobiť chrápanie alebo apnoe.
Stacks Image 187
Stacks Image 195
Stacks Image 193
Biokompatibilita
všetky súčiastky pomôcky sú z biokompatibilného materiálu bez obsahu niklu
Zdravé a relaxované dýchanie
opäť hlboký a nerušený spánok. Zlepšenie fyzickej a psychickej kondície.
Komfortné nosenie
hladký povrch, flexibilita zaručujú pohodlné nosenie
Jednoduché používanie
po inštruktáži sa v okamihu nasadí alebo zloží, prípadne upraví
Kedykoľvek prispôsobiteľné
v prípade potreby nastaviteľné pacientom
Efektívne
napĺňa požiadavky lekára aj pacienta
Stacks Image 87
Spolupracujeme s:
Stacks Image 7