Výkony preventívnej a profylaktickej stomatológie

D01

Vstupné (komplexné) stomatologické vyšetrenie
Celkové vyšetrenie dospelého pacienta súvisiace so stomatologickým ošetrením, anamnéza, vyšetrenie tvrdých zubných tkanív, slizníc, čeľustných vzťahov, liečebný plán

25,-

D02

Periodická preventívna stomatologická prehliadka
Pravidelná stomatologická prehliadka dospelého pacienta (á 1/2 roka) kontrola tvrdých zubných tkanív, slizníc, čeľustných vzťahov, liečebný plán

22,-

D01d

Vstupné (komplexné) pedostomatologické vyšetrenie
Celkové vyšetrenie detského pacienta súvisiace so stomatologickým ošetrením, anamnéza, vyšetrenie tvrdých zubných tkanív, slizníc, čeľustných vzťahov, liečebný plán

25,-

D02d

Periodická preventívna pedostomatologická prehliadka
Pravidelná stomatologická prehliadka detského pacienta (á 1/2 roka) kontrola tvrdých zubných tkanív, slizníc, čeľustných vzťahov, liečebný plán

22,-

D03

Cielené stomatologické vyšetrenie
Stomatologické vyšetrenie na žiadosť pacienta alebo iného ošetrujúceho lekára (vitalita zubov, fókusy a pod.)

25,-

D11

Vyžiadané akútne ošetrenie
Ošetrenie na žiadosť pacienta mimo objednaného termínu, cena výkonu sa pripočítava.

20,-

D51

RVG - intraorálna snímka - Bite wing
Rádioviziografická diagnostická záhryzová snímka

14,-

D52

RVG - intraorálna snímka
Rádioviziografická diagnostická záhryzová snímka

14,-

N01

Ošetrenie zvýšenej senzitivity zubov - 1zub
Ošetrenie tzv. citlivých krčkov zubov

12,-

N01x

Ošetrenie zvýšenej senzitivity zubov - za každý ďaľší zub
Ošetrenie tzv. citlivých krčkov zubov

10,-

N02

Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny + fluoridácia
Odborné zaškolenie a praktický nácvik dentálnej hygieny spolu s lokálnou fluoridáciou zubov

20,-

N03

Odstránenie zubného kameňa/ povlakov - 1 zuboradie
Odstránenie zubného kameňa spolu s povlakmi a pigmentovými škvrnami (UZV scaler, kyrety, airpolishing) a medikamentózne ošetrenie mäkkých tkanív.

37,-

N04

Pečatenie zubov - 1 zub
Neinvazívne ošetrenie rýh a jamiek zubov ako prevencia pred vznikom zubného kazu.

18,-

N05

Ambulantné bielenie zubov - 1 zuboradie
Svetlom aktivované bielenie zubov pod dohľadom zubného lekára

135,-

N06

Vnútorné bielenie devitálnych zubov - 1 zub

65,-

N07

Bielenie zubov "Take home whitening" s individuálnymi nosičmi 1 zuboradie
Domáce bielenie pod kontrolou ošetrujúceho lekára

140,-