Čeľustnoortopedické výkony

Rozpočet čeľustnoortopedickej liečby sa stanovuje pre každého pacienta individuálne.
Závisí od závažnosti čeľustnoortopedickej vady a typu ortodontického aparátu.
Do 18. roku života je čeľustnoortopedická liečba čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia. Po 18. roku je v plnej výške hradená pacientom.