Stomatochirurgické výkony

E01

Extrakcia resorbovaného mliečneho zuba

32,-

E11

Extrakcia jednokoreňového zuba

48,-

E12

Extrakcia viackoreňového zuba

70,-

E21

Komplikovaná extrakcia zuba alebo koreňa

95,-

E22

Chirurgická extrakcia zuba alebo koreňa

95,-

E31

Dekapsulácia zuba
Uvoľnenie ďasna z prerezávajúcej sa korunky zuba

25,-

E61

Kontrola po chirurgickom zákroku

25,-

E63

Kontrola a revízia rany po chirurgickom zákroku
Kontrola s ošetrením suchého lôžka alebo hnisavej alveolitídy. Celkové vyšetrenie žuvacieho aparátu, oklúzie, artikulácie, návrh parodontologickej liečby

28,-

P07

Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice
Medikamentózne ošetrenie zápalových a nezápalových zmien mäkkých tkanív.

28,-

P14

Gingivektómia - 1 zub

16,-