Stomatoprotetické výkony

KNN

Kovokeramická korunka, medzičlen
Cena závisí od typu konštrukcie a použitého materiálu.

od 305,-

CKN

Celokeramická korunka, medzičlen
Cena závisí od typu konštrukcie a použitého materiálu.

od 380,-

DKN

Dočasná korunka
Cena závisí od typu konštrukcie a použitého materiálu.

28,-

SKL

Skeletovaná náhrada so zásuvnými spojmi
Čiastočná náhrada kotvená k zvyškovému chrupu klasickými sponami

od 350,-

PAR

Čiastočná snímateľná náhrada
Náhrada kotvená k zvyškovému chrupu klasickými sponami

od 285,-

TOT

Celková snímateľná náhrada

od 320,-