Výkony konzervatívnej stomatológie

A01

Slizničná anastézia

6,-

A02

Injekčná anastézia

14,-

V01

Fotokompozitná výplň - 1 plôška
Estetická svetlom vytvrdzovaná výplň

47,-

V02

Fotokompozitná výplň - 2 plôšky
Estetická svetlom vytvrdzovaná výplň

65,-

V03

Fotokompozitná výplň - 3 plôšky
Estetická svetlom vytvrdzovaná výplň

75,-

V10

Rekoštrukcia korunky zuba
Rekonštrukcia korunky kazom alebo úrazom devastovaného zuba z voľnej ruky

90,-

V20

Dočasné ošetrenie hlbokého kazu

28,-

V22

Dlhodobá provizórna výplň - GIS
Provizórne ošetrenie zuba skloionomérnou výplňou (mliečne zuby, v priebehu endodoncie a pod.)

32,-

V30

Endodontické ošetrenie - trepanácia dreňovej dutiny (amputácia)
Otvorenie dreňovej dutiny s odstránením jej obsahu.

17,-

V31

Sprístupnenie a rozšírenie 1 kk (mechanicko - chemické)
Primárne endodontické ošetrenie zuba s jedným koreňovým kanálikom.

22,-

V32

Sprístupnenie a rozšírenie 2 kk (mechanicko - chemické)
Primárne endodontické ošetrenie zuba s dvoma koreňovými kanálikmi.

30,-

V33

Sprístupnenie a rozšírenie 3 kk (mechanicko - chemické)
Primárne endodontické ošetrenie zuba s troma koreňovými kanálikmi.

38,-

V34

Sprístupnenie a rozšírenie 4 kk (mechanicko - chemické)
Primárne endodontické ošetrenie zuba so štyrmi koreňovými kanálikmi.

45,-

V41

Výplň 1kk (hermetické vyplnenie - obturácia)
Zaplnenie rozšíreného kk, nasleduje po V31 alebo V51.

38,-

V42

Výplň 2kk (hermetické vyplnenie - obturácia)
Zaplnenie rozšíreného kk, nasleduje po V32 alebo V52.

55,-

V43

Výplň 3kk (hermetické vyplnenie - obturácia)
Zaplnenie rozšíreného kk, nasleduje po V33 alebo V53.

78,-

V44

Výplň 4kk (hermetické vyplnenie - obturácia)
Zaplnenie rozšíreného kk, nasleduje po V34 alebo V54.

90,-

V51

Reendodoncia - odstránenie starej koreňovej výplne - 1kk
Odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne a mechanicko - chemická príprava kk na opätovné zaplnenie

22,-

V52

Reendodoncia - odstránenie starej koreňovej výplne - 2kk
Odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne a mechanicko - chemická príprava kk na opätovné zaplnenie

30,-

V53

Reendodoncia - odstránenie starej koreňovej výplne - 3kk
Odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne a mechanicko - chemická príprava kk na opätovné zaplnenie

38,-

V54

Reendodoncia - odstránenie starej koreňovej výplne - 4kk
Odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne a mechanicko - chemická príprava kk na opätovné zaplnenie

45,-

V60

Zavedenie koreňového čapu
Vloženie čapu (sklený, uhlíkový) do ošetreného koreňového kanálika za účelom spevnenia zostávajúcich tvrdých zubných tkanív.

68,-